Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 27.5.2022. године
Сазнај више
Списак кандидата који су у мајском испитном року (23.5.2022. године и 25.5.2022. године) положили стручни испит за издавањ
Сазнај више
Усвојен акциони план за спровођење стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024
Сазнај више
Измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања
Сазнај више
Смернице за видео-идентификацију за рачуновође и факторинг друштва
Управа је донела смернице о условима и начину видео-идентификације за рачуновође и факторинг друштва
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више