Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више
Рачуновође - важна карика у откривању сумњивих активности и трансакција
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, између осталог, предвиђа активности на унапређењу знања обвезника, попут рачуновођа, у области откривања потенцијалних сумњивих активности и трансакција
Сазнај више
Спречавање финансирања оружја за масовно уништење
Делотворна сарадња на националном нивоу и успостављање механизама координације предуслов су успешног супротстављања финансирању ширења оружја за масовно уништење
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 8.10.2020.
Дана 8.10.2020. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима усвојио је измене и допуне
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више
Управа обезбедила превод додатних публикација
Додатно је обезбеђен превод још два издања, Међународни стандарди за спречавање прања новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке ФАТФ и Методологија за процену техничке усклађености са препорукама ФАТФ и делотв
Сазнај више
Додатно јачање капацитета Управе за спречавање прања новца
Tоком маја и јуна одржано 8 онлајн радионица о битним документима FATF
Сазнај више
Нове смернице за процену ризика и примену ЗСПНФТ
Комисија за хартије од вредности и Управа за игре на срећу су ажурирале своје смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике из своје надлежности.
Сазнај више