Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 24.1.2022. године
Сазнај више
Јавни позив за учешће у јавној расправи
Сазнај више
Смернице о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више
MONEYVAL објавио 4. извештај о напретку Србије
Србија је унапредила мере које предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма чиме је доказала значајан напредак у погледу степена усклађености са стандардима FATF
Сазнај више